Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Endring i egenkapital Goodtech konsern

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Oppstilling av endringer i konsernets egenkapital

 

Note Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sikringsreserver Omregningsdifferanser Totalt Ikkekontrollerende  eierinteresser Sum egenkapital
Egenkapital per 1.1.2017 45 752 -788 389 808 -140 405 -702 13 989 307 654 974 308 628
Årsresultat                   –                –             – -15 418                    –                       – -15 418 325 -15 094
Utvidet årsresultat                   –                –             –               – 142 3 667 3 809                  – 3 809
Utbytte 24                   –                –             –               –                    –                       – 0 -250 -250
Kjøp/salg egne aksjer 24                   – 219             –          508                    –                       – 727                  – 727
Egenkapital per 31.12.2017 45 752 -569 389 808 -155 315 -560 17 656 296 772 1 049 297 821
Årsresultat                   –                –             – -62 127                    –                       – -62 127 389 -61 739
Utvidet årsresultat                   –                –             –               – 67 -2 185 -2 118                  – -2 118
Utbytte 24                   –                –             –               –                    –                       –                 – -200 -200
Kjøp/salg egne aksjer                   –           -157             –         -314                    –                       – -471                 – -471
Egenkapital per 31.12.2018 45 752 -726 389 808 -217 756 -493 15 471 232 056 1 237 233 293

Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.