Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Året 2018

Virksomheten i 2018 har vært preget av store utfordringer i enkelte historiske prosjekter hos vårt datterselskap Goodtech Environment AB på Åland. Restrukturering av virksomheten på Åland pågår. Samtidig ser vi at den tidligere restruktureringen av virksomheten i Norge og Sverige gir resultater i 2018. Underliggende drift innenfor automatisering, industriell IT og robotisering er positiv.

 

Visjon og Strategi

Goodtechs visjon er å være «førstevalget for industriell effektivitet».

Vårt strategiske målbilde:

  • Spesialisert innen automatisering og fremtidsrettet smart produksjon
  • Vi leder an i omstilling av produksjon i lys av digitalisering og Industri 4.0
  • Kompetanse bygget på ledende prosessforståelse og industrikompetanse
  • Utgangspunktet er kundens behov og vi leverer merverdi via effektive løsninger
  • Vi lyttes til av ledelsen i kundens organisasjon, vi har langsiktige partnerskap
  • Vi er et sterkt samlet selskap med felles verdier, kultur og konsepter
  • Som partner er vi til å stole på
  • Vi velges på grunn av vår evne til skape en merverdi med våre løsninger

Arbeidet med implementering og operasjonalisering av konsernets strategi og målbilde har vært sentral i 2018.

Forbedringsprogrammer

Goodtechs strategi definerer fem endringsprogrammer som er sentrale for å oppnå vårt strategiske målbilde, og som har vært i fokus gjennom 2018. Endringsprogrammene er innen Salg og markedsføring, Prosjektledelse og innkjøp, Kontinuerlig forbedring, Digitalisering og kompetanse, Kultur og verdier. Innen hvert endringsprogram er det etablert egne forbedringsteam som er motoren i vårt forbedringsarbeid.

Kontinuerlig fokus på HMS

Goodtech har i 2018 jobbet systematisk med å styrke fokus på HMS som en naturlig del av kulturen i konsernet. Goodtech har en nullvisjon for skader og ulykker. Vårt viktigste mål er at ingen skal skade seg på jobb. Vi har oppnådd våre konsernmål og KPIer innen HMS i 2018, og det er etablert en levende internkontroll som vi skal bygge videre på fremover. Det er registrert 1 skade med fravær i 2018. Dette gir en H1-verdi for 2018 på 2,0.

sertifisering

I løpet av 2018 er Goodtech resertifisert innen ISO 9001:2015. Vår svenske virksomhet er i tillegg resertifisert i henhold til ISO 14001:2015, som er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. I løpet av 2019 er planen at også den norske virksomheten i Goodtech AS vil bli sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Styrket markedsposisjon

Gjennom 2018 har Goodtech styrket sin posisjon som ledende leverandør innen industriell effektivitet, gjennom nye kontrakter og leveranser innen digitalisering og Industri 4.0 både til eksisterende og nye kunder.

 

En av våre nye kunder i 2018 er Insula Produksjon AS, som blant annet produserer varemerket Lofoten. Insula valgte i 2018 Goodtechs nyeste og mest fleksible pakkemaskiner av typen GRW 20 – Goodtech Robowrapper – til sin fabrikk på Leknes.

Goodtechs MES-løsning (Manufacturing Execution System) ble i 2018 blant annet valgt av Skretting AS, en ledende leverandør av ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Skretting oppnår enda bedre planlegging og optimalisering av sin produksjon gjennom Goodtechs MES-løsning som knytter sammen forretningssystemet med prosesstyring og gir Skretting ett grensesnitt mot alle forretningssystemene.

Goodtech bekrefter sin posisjon som en foretrukken teknologileverandør innen helautomatisk pakking og håndtering av bulkvarer gjennom sin Portabulk®-teknologi gjennom viktige leveranser, blant annet til Borealis i 2018. Goodtech Portabulk® FAB-konsept er basert på robotteknologi for å oppnå en så fleksibel og effektiv produksjon som mulig.

I Sverige fortsetter fremgangen innen digitalisering og Industri 4.0 gjennom leveranser av kostnadseffektive helautomatiske robotiserte monteringslinjer, pakkeløsninger og sporbarhetssystemer til våre kunder. I 2018 har Goodtech fortsatt samarbeidet med kunder som blant annet SEM AB og Haldex gjennom nye kontrakter og leveranser.

Goodtech på Åland styrker sin posisjon innen vannrensing til den kommunale sektoren i Sverige, gjennom kontrakt med AF Bygg Syd for ombygging og utvidelse av prosessanlegget til vannverket i Älmhult, og en totalentreprise med Östersunds Kommun, Sverige for nybygging av Näs Vatnverk i slutten av 2018.  Begge disse kontraktene passer godt inn i den nye strategien som er lagt for virksomheten i GEAB, Åland.