Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Marked og fremtidsutsikter

Goodtech fortsetter å være godt posisjonert i alle våre hovedmarkeder, og vi opplever et høyt aktivitetsnivå i disse markedene.

Vår ambisjon er å være førstevalget for industriell effektivitet, og det er givende å oppleve at vi får gode tilbakemeldinger på det vi leverer av kundeverdi.

 

Goodtech har i 2018 vunnet avanserte digitaliseringsprosjekter blant annet til Skretting med leveranse av nytt Manufacturing Execution System (MES), og til Eramet hvor leveransen består i å samle prosessdata fra tre anlegg i Norge til en sentral åpen løsning.

Insula Produksjon AS som blant annet produserer varemerket Lofoten, valgte Goodtech som leverandør av pakkemaskiner til fabrikken på Leknes. Avtalen gjelder leveranse av fire pakkemaskiner av typen GRW 20 – Goodtech Robowrapper – som er Goodtechs nyeste og mest fleksible pakkemaskin med integrerte roboter.

Goodtech har også fortsatt sitt gode samarbeid med Haldex Brake Products AB med en totalleveranse av en semiautomatisk monteringslinje for bremseskiver, i tillegg til avanserte leveranser til blant andre Permascand og Borealis.

Havbruk er et satsingssegment i Goodtech, og i 2018 fikk vi oppdraget med å levere et turn-key, høyspent landstrømsanlegg til tre av Lingalaks sine lokaliteter på Vestlandet. Havbruk er et segment hvor det er stor aktivitet og generelt sterk vilje til å investere i miljøvennlige løsninger – som for eksempel høyspent landstrømsanlegg for å spare bruk av diesel og redusere utslipp av CO2.

Vi har under året også inngått et samarbeid med Wilhelmsen Ship Managment, Veracity by DNV GL, NAVTOR og SINTEF om å utvikle et åpent og fullt distribuert Maritime Data Space ecosystem.

Med utgangspunkt i digitalisering, automatisering og robotisering vil Goodtech ha fokus på å levere høy kundeverdi og være en attraktiv partner for våre kunder innen industriell effektivitet.

Goodtech leverer også skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og prosessvann til kommunale og industrielle kunder. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassproduksjonsanlegg.

Konsernets restrukturering av organisasjonen i løpet av 2017 og 2018 med tydeligere fokus på salg og prosjektgjennomføring forventes også få effekter på lønnsomhet i tiden fremover.

Høsten 2018 gjennomførte Goodtech en kundeundersøkelse med gode tilbakemeldinger fra våre kunder:

83 % sa seg godt eller svært godt fornøyd med Goodtech, og 84 % opplever at Goodtech leverer kundeverdi.

Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder, som i tillegg til havbruk blant annet omfatter metall, olje & gass, prosessindustri og næringsmiddel. Vi opplever et høyt aktivitetsnivå i alle disse markedene også inn i 2019.

Vi ser at økt digitalisering og automatiseringsgrad er viktige forutsetninger for at våre kunder skal kunne styrke sin konkurransekraft, og forventer flere interessante digitaliseringsprosjekter i markedet fremover. Med vår lange erfaring og kompetanse innenfor automatisering, industriell IT og robotisering, samt gode kundetilbakemeldinger, er Goodtech godt posisjonert som en attraktiv samarbeidspartner innen digitalisering og industriell effektivitet fremover.