Hopp til innhold

Årsrapport 2018

Konsernsjefens kommentarer

 

Forbedringer i underliggende drift i 2018 ble overskygget av nedskrivningene i vårt datterselskap, Goodtech Environment AB (GEAB) på Åland. GEAB har hatt en sterk vekststrategi og valgte å gå inn i flere store prosjekter i Norge i perioden 2014-2015. Dette har vist seg å være krevende prosjekter, som har kostet oss mer enn forventet. Renseanlegget til Kristiansand kommune på Odderøya, har vært en stor belastning for selskapet, og krevd mye tid og ressurser for GEAB og konsernet. Som tidligere omtalt hevet kommune kontrakten 25. juni 2018, og sluttoppgjøret er ikke avklart når dette skrives.

I løpet av høsten 2018 igangsatte vi en omstilling i GEAB som resulterte i en ny strategi og ledelse for selskapet. Hvor vekst var det tidligere fokuset, er det nå lønnsomhet som er det viktigste. Strategien legger opp til at selskapet går «back-to-basic», hvor det svenske markedet blir det primære. Vi har også redusert antall ansatte med over 20% i løpet av høsten/vinteren 2018 som tilpasning til en forventet lavere omsetning som en følge av den nye strategien.

I resten av konsernet har vi utviklet oss positivt under året. Vi ser at våre endringer og forbedringsprogrammer gjør oss bedre. Vi ser også at vi vi har mer å gå på, og vi jobber videre med å integrere kontinuerlige forbedringer som en del av måten vi jobber på. Dette betyr blant annet involvering av alle ansatte i jakten på forbedringsforslag, samt bredt sammensatte forbedringsteam innenfor de viktigste funksjonsområdene våre, og da spesielt salg, prosjektgjennomføring og engineering.

Ikke alle lokasjoner har vært like travle under året, og vi ser at vi må bli enda bedre i vårt salgs- og markedsføringsarbeid for å kunne optimalisere ressursutnyttelsen i virksomheten til enhver tid.

Vi jobber bevisst med å bli bedre på å forstå den risiko vi til enhver tid påtar oss, og håndteringen av denne under leveransene våre. Samtidig ser vi at vi leverer stor kundeverdi, hvor kundene for eksempel kan øke produksjonen, bedre kvaliteten og redusere behovet for lagerhold. Vi jobber bevisst også med å forsøke å få en andel av denne verdiskapningen som kundene våre realiserer.

Vårt mål er å forbedre våre kunders lønnsomhet. Vår visjon er at vi skal være førstevalget for industriell effektivitet. Dette gir oss noe å strekke oss etter, og som vi strever etter hver dag. Vi er en kunnskaps- og teknologibedrift med mange dyktige medarbeidere, som med vår samlede kompetanse og effektive løsninger opplever at vi bedrer våre kunders konkurranseevne. Vi ser også at vi innen flere segmenter har spisskompetanse og kunnskap som kundene våre etterspør og får glede av.

Vi står på hver dag for å leve opp til våre kundeløfter om å skape verdi for våre kunder. Det er derfor ekstra givende å oppleve at mange av kundene våre forblir kunder gjennom lang tid, og vender tilbake for å gjennomføre nye effektiviseringsinitiativer og prosjekter.

Vi går inn i 2019 med noe lavere ordrereserve enn vi kunne ønske oss, selv om ordreinngangen økte mot slutten av året. Vi jobber for tiden også med flere spennende muligheter i markedet, samtidig som vi har fokus på at omsetning ikke skal gå på bekostning av lønnsomhet.

Vi opplever fortsatt noe press på priser, og må hele tiden holde fokus på kostnader og vår effektivitet. På enkelte prosjekter gjorde vi det ikke godt nok. Vi gjorde feil i vår prising av tilbudene, og også under gjennomføring. Vi tar med oss læring fra dette for å bli bedre.

Jeg opplever at våre nye lokaler for Goodtechs hovedkontor og Oslo avdeling på Helsfyr Atrium har økt samhandlingen og gitt oss et løft i løpet av året.

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å jobbe målbevisst med å etablere gode rutiner og etterlevelse, samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og utviklingsmål. Rapportering og deling av uønskede hendelser er en viktig aktivitet for å sørge for våre ansattes involvering i HMS-arbeidet, og en nødvendig forutsetning for å drive kontinuerlig forbedring og risikovurdering. Det er gledelig å se at vi gjennom 2018 er på vei til å bygge en sterkere HMS-kultur. Vi ser bedring på H-tallene våre, og når dette skrives har vi en H1-verdi på 0. Det kreves innsats fra alle for å sikre en trygg arbeidsplass. Vi kan på ingen måte si oss fornøyde med der vi er i dag, men må jobbe målbevisst videre i fellesskap.

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til våre kunder, leverandører og samarbeidspartene for det vi har oppnådd sammen. Med vår virksomhet innen automatisering, industriell IT og robotisering mener jeg at Goodtech er en attraktiv partner innen digitalisering, industriell effektivitet og miljøløsninger fremover.

Eric Staurset
Konsernsjef